ועדה של הכנסת ה-15

ועדת היגוי בנושא הוצאתם של הוועדות הרפואיות מן המוסד לביטוח לאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים