ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לענין ניצולי השואה

קוד המקור של הנתונים