ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לענין ניצולי השואה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים