ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה למינהל מקרקעי ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים