ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה להפרטה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים