ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק שירות הביטחון - דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים