ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המיוחדת לעניין הצעת חוק שירות בטחון (הוראת שעה) של חה"כ יצחק כהן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים