ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה להצעת חוק שמאי מקרקעין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים