ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת לעניין הצעת חוק חובת המכרזים

קוד המקור של הנתונים