ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המיוחדת לעניין החקיקה הנלווית לאי-חידוש ההכרזה על מצב חירום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים