ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לענייני תאגידים ממשלתיים

קוד המקור של הנתונים