ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לענייני תאגידים ממשלתיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים