ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה לנושא רשויות מקומיות

קוד המקור של הנתונים