ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה הציבורית לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים למשרת נציב הדורות הבאים לכנסת

קוד המקור של הנתונים