ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת להצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים