ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת להצעת חוק ההסדרים במשק המדינה

קוד המקור של הנתונים