ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה למעקב ליישום הסכם הנכים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים