ועדה של הכנסת ה-15

הועדה המשותפת להצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים