ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת לעניין הצעת חוק פקודת מס הכנסה - ניכוי הוצאות וטיפול בילדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים