ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה להצבעת חיילים בבחירות המקדימות במפלגות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים