ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לנושא הייצוא הבטחוני

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים