ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לכוננות צה"ל

קוד המקור של הנתונים