ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לחינוך ותרבות בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים