ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת לשירות הקבע בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים