ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת לחוק הבזק

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים