ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לענין יהודי דרום אפריקה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים