ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לענין תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים של ועדת החוקה, חוק ומשפט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים