ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לתיקונים בחוק לשכת עורכי הדין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים