ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לעניין חוק החברות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים