ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לעניין תיקונים בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ובחוק המפלגות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים