ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק איסור תחרות לא הוגנת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים