ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה למעקב אחר ביצוע חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים