ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה בהצעות לתיקונים בחוק איסור לשון הרע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים