ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות

קוד המקור של הנתונים