ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים