ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לענין הצעת חוק לשכת עורכי הדין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים