ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לנושא שימוש במקרקעין חקלאיים

קוד המקור של הנתונים