ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לנושא שימוש במקרקעין חקלאיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים