ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לעניין פארק הכרמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים