ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לעניין הבדואים

קוד המקור של הנתונים