ועדה של הכנסת ה-14

ועדה מיוחדת לבדיקת אסון המכביה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים