ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לפתיחת התחבורה הציבורית לתחרות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים