ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לתקנות הבזק

קוד המקור של הנתונים