ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה להפרטה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים