ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לעניין מנהלי בנק צפון אמריקה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים