ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לעניין העמדת רכב ושירותי משרד לרשות חברי הכנסת

קוד המקור של הנתונים