ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לעניין תגובות הכנסת בעקבות הגשת כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, כנגד אחד מחבריה

קוד המקור של הנתונים