ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק רשות המזון

קוד המקור של הנתונים