ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לנושא השיכון במגזר הערבי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים