ועדה של הכנסת ה-14

ועדת המשנה לטיפול בהשבת הרכוש היהודי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים