ועדה של הכנסת ה-14

ועדת משנה לבדיקת הנעשה במרכז הגמילה רמות יהודה "זוהרים"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים