ועדה של הכנסת ה-14

ועדת ההיגוי לאירועי 50 שנה לכינון הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים