ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת בנושא חינוך טכנולוגי לבנות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים