ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת להצעת חוק ביטוח רכב מנועי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים