ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת הכלכלה - יום התעשייה בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים