ועדה של הכנסת ה-14

ועדה משותפת של ועדת המשנה לביטוח (של ועדת כספים) וועדת המשנה לטיפול בהשבת הרכוש היהודי (של ועדת הכלכלה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים